Potrebuješ poradiť? - DiDa Help
 

Kam dnes?

Zábava

Škola hrou

Inzeráty

Hry

Hviezdy


Verzia pre tlač

Tvoj článok

 
 


Škola hrou


VYBRANÉ SLOVÁ

Spracoval: Sabo

B | P | M | R | S | V | Z |

Vybrané slová, ktoré by sme mali poznať:

B
by, aby, byť (som, si), bystrý Bystrica, Bytča, byť, nábytok, bydlisko, bývať, príbytok, dobytok, obyčaj, kobyla, býk

Odvodené slová
by aby, žeby, čožeby, keby, akoby
býk býček, býčí, býkovec
bylina bylinný, bylinár, byľ, bylinožravec
bystrý     bystrina, Bystrica, bystrosť, zbystriť
Bytča bytčiansky
byť bytie, blahobyt, živobytie, bývať, bývalý, starobylý, obydlie, obyvateľ, byt, bytná, zbytočný, dobytok, neodbytný (čo nejde na odbyt), dobyť
byvol byvolí
obyčaj obyčajný, neobyčajneP
pýcha, pýtať sa (si), pýr (červeň), kopyto, prepych, pysk, pykať

Odvodené slová
pýcha pyšný, prepych, pýšiť sa
pýr zapýriť sa
pysk pyskatý, pyštek
pýtať sa spýtať sa, dopýtať sa, dopyt, opýtať sa, vypýtať saM
my, mykať (sa), mýliť sa, myslieť, myseľ, umývať (sa), mydlo, myš, šmýkať sa, hmyz, žmýkať

Odvodené slová
mykať myknúť, odomykať, zamykať
mýliť sa omyl, pomýliť sa
myslieť myseľ, myšlienka, zlomyseľný, zlomyseľný, zmýšľať, rozmýšľať, premýšľať, zmysel, priemysel, úmysel, nezmysel
myš myší, myška
mýto mýtnik
myť vymyť, umyť, mydlo, umývadlo, umyváreň, mydlina, mytie, Myjava
hmyz hmyzožravec
šmyk priesmyk, šmýkať
šmyk šmýkať, šmykľavý
žmýkať vyžmýkaťR
ryba, rýchly, ryť, rýpať, hrýzť, kryť, koryto, korytnačka, strýc, ryčať, ryža, bryndza

Odvodené slová
ryba rybník, rybárčiť, rybačka, Rybiny
ryk ryčať
rýdzi rýdzik, rýdzosť
ryha ryhovať
rýchly rýchlik, zrýchliť, urýchliť, zrýchľovať, urýchliť
rýpať rypnúť, rypák, rozrýpať
rysavý ryšavý
rys rysovať, narysovať, obrys, pôdorys
ryť /zem/ vyryť, rozryť, rydlo, rýľ, rýľovať
brýzgať nebrýzgať
hrýzť vyhrýzť, nahrýzť, vyhrýzať, hryzovisko
koryto korytnačka, Korytnica
kryť ukryť, skryť, zakryť, krytina, prikrývka, pokrývač, úkryt, zákryt
strýc strýčko
trysk vytrysknúť
trýzniť trýzeň, tryzna
ryža ryžovisko, ryžovať
bryndza bryndziar, bryndziarsky, bryndzovníkS

syn, syr, sýty, sypať, syseľ, syčať, sýkorka, sychravý

Odvodené slová
syčať zasyčať, sykať, sykavka, sykanie, sykavý
syn synček, synovský, zlosyn
sypať /sa/ sypký, násyp, dosýpať, zásyp, presýpať, výsyp
syr syrový, syrovník
sýty sýtiť, dosýtiť /sa/, nasýtiť /sa/, nenásytný, sýtosť
vysychať usychať, zasychaťV

vysoký, zvyk, vy, výr, výskať, vyť, vy -predpona

Odvodené slová
vy -predpona vyhodiť, vyvrátiť, výber, výklad
vy - zámeno vykať, vykanie
výskať výskot
vysoký vyšší, vyše, povyše, výška, zvyšný, vysočina, vysokoškolák
vyť - pes zavýjať
zvyk zvykať /si/, navykať, zvyknúť, odvyknúť, privyknúťZ

jazyk ,nazývať, ozývať sa, prezývať, pozývať, vyzývať

Odvodené slová
jazyk jazyčník, jazykový
nazývať ozývať sa, prezývať, vyzývať, vzývať