Blog Detail

Náš tretí web DiDa.sk

Náš tretí web DiDa.sk

Ďakujeme usilovnej práci na vyššiu úroveň pomoci deťom. Vďaka Nadácii SPP, dlhoročnej podpore Webglobe a dobrovoľníkom vznikol databázový web s množstvom príjemných funkcii pre deti. Osobitnú zásluhu v tejto etape DiDi má Mgr. Tomáš Hőrik – Ďakujeme.