Blog Detail

Výroky múdrich

Výroky múdrich

Iba život žitý pre iných je hoden života (Einstein)

Ži a nechaj žiť…(A.P.Čechov)

Úsmev je lacnejší a dáva viac svetla ako elektrina (Coelho)

Stratený je deň nášho života, keď sme sa nezasmiali (Einstein)

Ten, kto sa smeje, žije (David Myers)

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho života (Mark Twain)

Oči nevidia hviezdy, pokým nie je noc

Keď nepríde Mohamed k hore, musí hora k MohamedoviJ

Raz sa zasmiať pomáha lepšie, než trikrát vziať medicínu

Neberte život vážne, aj tak z neho nevyviaznete živíJ

Jeden človek nemôže zmeniť celý svet, ale ty môžeš zmeniť svet jednej osoby

Zo všetkých živočíchov sa vie smiať iba človek, hoci má na to najmenej dôvodov (Hemingway)

Správajme sa k svojim priateľom tak, ako chceme aby sa správali oni k nám (Aristoteles)

Po niečom túžiť je dôvod k žitiu

Každý človek má svoju veľkosť (M. Gorkij)

Žime tak, aby ani jeden z nás nepocítil, že je sám (Lila)

Človek – to znie hrdo (M. Gorkij)

Žiadny múdry človek si nikdy nežiada byť mladší (J. Swift)

Každý dobre prežitý život, je dlhý život (Leonardo da Vinci)