Blog Detail

Hádanky

Hádanky

Kto a kedy získal patent na dynamit ?
(A. Nobel v roku 1867)

Ktorá planéta slnečnej sústavy je najväčšia ?
(Jupiter)

Kto a kedy vyrobil prvú použiteľnú žiarovku ?
(T.A. Edison v r. 1879)

Na stole boli tri muchy, keď jednu zabiješ, koľko ich tam zostane ?
(ani jedna, ostatné uletia)

Na streche bolo a i b. A spadlo, b odišlo, čo zostalo na streche ?
(i)

Koľko krokov urobí vrabec za 100 rokov ?
(ani jeden, vrabec skáče)