Blog Detail

Jazykolamy

Jazykolamy

Skús vysloviť čo najrýchlejšie trikrát za sebou:

  1. Naša lomenica je zo všetkých lomeníc tá najlomenicovatejšia.
  2. Strč prst skrz krk.
  3. Nemá Peter ani meter, meria meter ten náš Peter?
  4. Ak Júlia nenaolejuje koľaje, naolejuje Lajo Júliu.
  5. Išiel pštros s pštrosicou a pštrosíčatkami Pštrosou ulicou.

spracovala: Teta Mimi