Blog Detail

Rady pre rodičov – Obývacia izba

Rady pre rodičov – Obývacia izba


»Elektrické šnúry veďte vždy popri stenách.
»Odpojte spotrebiče keď ich nepoužívate.
»Dbajte o to, aby šnúry na spotrebičoch boli krátke.
»Na nízke stolíky nedávajte horúce nápoje a ťažké predmety.
»Všetko rozbitné má byť mimo dosahu dieťaťa.
»Na kozub používajte upevnený chránič s jemnou drôtenou sieťkou.
»Do okien, najmä francúzskych, dajte zasadiť tvrdené sklá (alebo bezpečnostnú fóliu), ktoré sa nerozbijú ani v tedy keď do nich dieťa narazí.
»Nikdy nenechávajte voľne položené horúce alebo alkoholické nápoje.
»Nenechávajte zápalky ani zapaľovače v dosahu dieťaťa.
»Televízny prijímač umiestnite mimo dosahu dieťaťa.
»Presvedčte sa že izbové rastliny nie sú jedovaté.