Blog Detail

ÚCTA K STARŠÍM A MAMIČKÁM

ÚCTA K STARŠÍM A MAMIČKÁM

ÚCTA K STARŠÍM A MAMIČKÁM
Projekt preventívnej ochrany majetku

spôsob: osvetová kampaň
forma: plagáty podporené internetom a médiami

Stav: Mesto Bratislava a Dopravný podnik Bratislava zaznamenáva prejavy neúcty – zvyčajne mladými ľudmi. Neúcta znižuje komfort a bezpečie starších ľudí a mamičiek.

Riešenie: Vzhľadom na to, že často mladý neprejavujú úctu k starším a mamičkám,
tak sme ich oslovili im blízkym spôsobom a to komixovou osvetou v MHD.
Vzhľadom na spoločenské postavenie mesta Bratislava, DPB a cieľovú skupinu sme riešili kampaň v spolupráci s iFo Nadáciou mladých a DiDa ktoré sa špecializujú na oblasť prevencie mladých a majú so spoločnosťou Recar (dcéra DPB) dlhodobo dobré vzťahy.

Ďakujeme:
DiDa, Dopravný podnik Bratislava, Recar, eBIT, Magistrát mesta Bratislava, Ministerstvo školstva, Grafosit design, Štefan Ondrišák, Pavol Horňák, Jozef Sabo, Viktor Csiba, Sebastian Kovačič a ďalší