Blog Detail

Vanďo

Vanďo

Projekt preventívnej ochrany majetku
STOP VANDALIZMU – VANĎO

spôsob: osvetová kampaň
forma: súťaž podporená internetom a médiami

Stav: Mesto Bratislava a Dopravný podnik Bratislava zaznamenáva veľké majetkové škody spôsobené vandalmi – zvyčajne mladí ľudia. Majetková ujma znižuje aj tak už napätý rozpočet na prevádzku mesta a MHD.

Riešenie: Vzhľadom na to, že zvyčajne na vandalizme sa podieľajú mladí, navrhujeme ich osloviť im blízkym spôsobom a to súťažou. Témou súťaže bude výtvarné stvárnenie motivácie nebyť vandalom a vážiť si hodnoty. Tento cieľ je dlhodobý. Vzhľadom na spoločenské postavenie mesta Bratislava, DPB a cieľovú skupinu sme riešili osvetovú kampaň v spolupráci s projektom DiDa – ktorá sa špecializuje na oblasť prevencie mladých a má so spoločnosťou Recar /dcéra DPB/ dlhodobo dobré vzťahy cca 8 rokov.

Ďakujeme Vám:

DiDa, iFo nadácia mladých, Dopravný podnik Bratislava, Recar, eBIT, Gerlach Slovakia, Magistrát mesta Bratislava, Ministerstvo školstva, Promedia, Grafosit, Public, Promedia, City rádio B1, Grafosit design, Štefan Ondrišák, Pavol Horňák, Jozef Sabo, Viktor Csiba, Sebastian Kovačič a ďalší