Blog Detail

Veľké farby – hra

Veľké farby – hra

pravidlá hry: Hráči budú stáť v kruhu a musia hovoriť farby ak to hrajú 4hráči tak prví dvaja ktorí do 10sek nepovedia farbu budú spolu a dvaja ktorý farby povedia budú spolu.
spracoval: Dominika-Peťo-Mima, 23. 2. 2014 1:22:37
typ hry: Iná
miesto hry: Všade
počet hráčov: Dvaja a viac
vek hráčov: 10-100 rokov