Blog Detail

Poradňa: Ostatné 1 – (modelová odpoveď)

Otázka: S akým i sa píše slovo každý v možnom čísle.napr každý z nás ?
Osoba: Žena, 28r.
Odpoveď: Každý z nás sa píše s „ý“ pretože je to zámeno, ktoré odkazuje vždy na jednotné číslo. Každý jeden z nás. Napr. :“ Každý z nás MUSÍ jesť.“ Nepovieš každý z nás musia jesť. Alebo: „BOL tam každý.“ Nepovieš boli tam každý. Teda zámeno každý, je zámeno vymedzovacie, používa sa na označenie jednotného čísla.