Blog Detail

Znamenia

PANNA 24. august – 23. september
Mladosť ich sprevádza celým životom. Sú praktickí, bystrí, šikovní a majú radi poriadok. Ich sklon k sebectvu je vyrovnaný vábivým a miernym správaním.Vedia sa presne a jasne vyjadrovať, preto sa hodia za spisovateľov, právnikov a redaktorov. Majú radi ručné práce, čo vedia uplatniť aj v práci.
CHCEM VEDIEŤ VIAC (pripravujeme)

VÁHY 24. September – 23. október
Slušnosť, otvorenosť, svedomitosť sú prednosťou váh. Nemajú radi spory. Napriek ich povahe ťažko sa rozhodovať pôsobia rozhodne. Sú obľúbení pre ich láskavosť, šľachetné myšlienky a priamosť. Typická vlastnosť je spravodlivosť, preto majú predpoklad stať sa dobrým sudcom. Milujú umenie a niektorí dosiahnu v ňom aj veľké úspechy.
CHCEM VEDIEŤ VIAC (pripravujeme)

ŠKORPIÓN 24. október – 22. november
Všetko nové veľmi rýchlo pochopia. Nové vedomosti a skúsenosti vedia tvorivo rozvíjať, rodia sa z nich géniovia. Pre priateľa sú ochotní obetovať všetko, ale s nepriateľom nemajú žiaden súcit. V povolaní treba rešpektovať ich vodcovské nadanie. Bývajú z nich dobrí lekári, lebo majú schopnosť kombinačne myslieť a jasne všetko vidieť.
CHCEM VEDIEŤ VIAC (pripravujeme)

STRELEC 23. november – 21. december
Život berú z tej veselšej stránky. Túžia dobýjať nepoznané, sú podnikaví, dobrodružní a nezávislí. Sú vytrvalí a stáli a ich úsudok je logický a jasný. V podstate sú to ľudia štedrí a radi pomáhajú. Rýchlo sa rozčúlia, ale aj rýchlo na to zabudnú. V meste sa necítia najlepšie, radšej sú voľní v prírode. Vedia čeliť každému nebezpečenstvu a znesú veľké útrapy, preto môžu byť z nich výborní vodcovia.
CHCEM VEDIEŤ VIAC (pripravujeme)

KOZOROŽEC 22. december – 20. január
Kozorožci sú ctižiadostivý a usilovný. Najradšej majú významné úlohy. Ak sa im nedarí, snažia sa zlepšiť. Často sú vážni a uzavretí, ale priatelia sa im radi zverujú. Majú radi samotu, ktorú vedia stráviť bez nudy. Práca je pre nich vhodná taká, kde môžu využiť svoju precíznosť, usilovnosť a spoľahlivosť. Boli by z nich dobrí učenci, bádatelia a je vhodné pre nich študovať cudzí jazyk.
CHCEM VEDIEŤ VIAC (pripravujeme)

VODNÁR 21. január – 18. február
Vodnári sú verní, skromní a zvyčajne majú veľké ideály. Ľahko dosahujú svoje ciele. Neradi sa hádajú a sú priateľskí. Často sú to verní a úprimní priatelia. Dievčatá sú obdarené krásou. Sú vhodní na štúdium prírody a spoznávanie nových vecí. Majú dar písať umelecké diela.
CHCEM VEDIEŤ VIAC (pripravujeme)

RYBY 19. február – 20.marec
Sú to zvlášť citliví ľudia a potrebujú priateľov. Neradi spoznávajú nových ľudí, ale sú veľmi obetaví. Majú veľkú fantáziu a sú romantickí. Majú radi vodu. Sú z nich výborní stavitelia, obchodníci, kuchári ale aj ošetrovatelia.
CHCEM VEDIEŤ VIAC (pripravujeme)

BARAN 21. marec – 20. apríl
Rozhodní a odvážni sú to ľudia. Sú veselí, idúci za svojím cieľom. Chcú byť nezávislí, slobodní a rozhodovať samostatne. Môžu byť z nich vynikajúci vodcovia, architekti, ale aj lekári.
CHCEM VEDIEŤ VIAC (pripravujeme)

BÝK 21. apríl – 20. máj
Sú trpezliví a nenároční. Sú zdržanliví aj k priateľom a plachí pri nadväzovaní nových kontaktov. Sú veľmi rozvážni a praktickí. Hodia sa na zodpovedné miesta. Sú z nich dobrí poľnohospodári. Mnohí dostali do vienka umelecké nadanie a vedia ho uplatniť v sochárstve, v staviteľstve a podobne.
CHCEM VEDIEŤ VIAC (pripravujeme)

BLÍŽENCI 21. máj – 21. jún
Aj znamenie vyjadruje to, že títo ľudia majú dvojakú povahu. Niekedy sú veľmi dobrotiví, pokojní a láskaví, ale vedia byť aj bezcitní. Sú široko nadaní a veľmi schopní, preto sa ťažko rozhodujú pre niečo trvalé. Učenie im nerobí problémy. Často striedajú priateľov a záujmy. Majú dobré predpoklady na podnikanie. Môžu byť z nich aj dobrí právnici alebo žurnalisti.
CHCEM VEDIEŤ VIAC (pripravujeme)

RAK 22. jún – 22. júl
Často sú zdržanliví a prispôsobiví. Nevnucujú sa, ale občas sú váhaví. Radi sú obdivovaní. Milujú všetko romantické a tajomné. V práci môžu využiť svoju dobrú pamäť alebo svoj cit a lásku k histórii. Úspech môžu mať aj v povolaniach s vodou, pr. námorníci… Ak sa rozhodnú pre herectvo, budú mať úspech.
CHCEM VEDIEŤ VIAC (pripravujeme)

LEV 23. júl – 23. august
Šľachetnosť a vznešenosť je ich povahová črta. Sú veľmi sebavedomí a nepoznajú neistotu alebo úzkosť. Teplom obdarúvajú svoje okolie. Radi pomôžu. Hodia sa do reprezentatívnych funkcií. Sú výborní rečníci. Dobré umelecké sklony môžu využiť v zlatníctve, v maliarstve alebo v hudbe.
CHCEM VEDIEŤ VIAC (pripravujeme)