Blog Detail

Tanec medzi súrodencami

Tanec medzi súrodencami

Či už ste jedináčik alebo máte súrodencov, to všetko si nesie so sebou isté špecifiká.

Počatie, poradie narodenia a pohlavie vytvára osobitú interakciu medzi deťmi a rodičmi.

Je dôležité pripraviť dieťa aj na príchod súrodenca.

Naučíme sa ako uplatniť láskyplnú a rešpektujúcu výchovu medzi súrodencami v prospech Vás a Vašich detí, aby ste spoločne prežívali viac radosti a vzájomnej spokojnosti.