Kategória: Kronika

ÚCTA K STARŠÍM A MAMIČKÁM

ÚCTA K STARŠÍM A MAMIČKÁM

ÚCTA K STARŠÍM A MAMIČKÁMProjekt preventívnej ochrany majetku spôsob: osvetová kampaňforma: plagáty podporené internetom a médiami Stav: Mesto Bratislava a Dopravný podnik Bratislava zaznamenáva prejavy neúcty – zvyčajne mladými ľudmi. Neúcta znižuje komfort a bezpečie starších ľudí a mamičiek. Riešenie: Vzhľadom na to, že často mladý neprejavujú úctu k starším a mamičkám,tak sme ich oslovili

Vanďo

Vanďo

Projekt preventívnej ochrany majetkuSTOP VANDALIZMU – VANĎO spôsob: osvetová kampaňforma: súťaž podporená internetom a médiami Stav: Mesto Bratislava a Dopravný podnik Bratislava zaznamenáva veľké majetkové škody spôsobené vandalmi – zvyčajne mladí ľudia. Majetková ujma znižuje aj tak už napätý rozpočet na prevádzku mesta a MHD. Riešenie: Vzhľadom na to, že zvyčajne na vandalizme sa podieľajú

Náš štvrtý web DiDa.sk

Náš štvrtý web DiDa.sk

Vývoj pokročil a naša DiDa s ním. Prešli sme na WordPress a pre veľký záujem sme pridali úplne novú časť INFOŠKY. Poradňu vylepšujeme tak aby bola čo najviac anonymná a užívateľsky moderná. Osobitná vďaka v tejto etape patrí neustálej podpore Webglobe a novému partnerovi W3M, Ing. Kristián Matuška – Ďakujeme.

Náš tretí web DiDa.sk

Náš tretí web DiDa.sk

Ďakujeme usilovnej práci na vyššiu úroveň pomoci deťom. Vďaka Nadácii SPP, dlhoročnej podpore Webglobe a dobrovoľníkom vznikol databázový web s množstvom príjemných funkcii pre deti. Osobitnú zásluhu v tejto etape DiDi má Mgr. Tomáš Hőrik – Ďakujeme.