Kategória: Osveta

ÚCTA K STARŠÍM A MAMIČKÁM

ÚCTA K STARŠÍM A MAMIČKÁM

ÚCTA K STARŠÍM A MAMIČKÁMProjekt preventívnej ochrany majetku spôsob: osvetová kampaňforma: plagáty podporené internetom a médiami Stav: Mesto Bratislava a Dopravný podnik Bratislava zaznamenáva prejavy neúcty – zvyčajne mladými ľudmi. Neúcta znižuje komfort a bezpečie starších ľudí a mamičiek. Riešenie: Vzhľadom na to, že často mladý neprejavujú úctu k starším a mamičkám,tak sme ich oslovili

Vanďo

Vanďo

Projekt preventívnej ochrany majetkuSTOP VANDALIZMU – VANĎO spôsob: osvetová kampaňforma: súťaž podporená internetom a médiami Stav: Mesto Bratislava a Dopravný podnik Bratislava zaznamenáva veľké majetkové škody spôsobené vandalmi – zvyčajne mladí ľudia. Majetková ujma znižuje aj tak už napätý rozpočet na prevádzku mesta a MHD. Riešenie: Vzhľadom na to, že zvyčajne na vandalizme sa podieľajú