PROJEKT DiDa

Asi každému sa stalo, že potreboval odpoveď na svoju otázku. Naším cieľom je pomôcť Vám nájsť riešenie o otázkach, ktoré Vás zaujímajú alebo trápia. Do projektu zapájame psychológov, lekárov, ekonómov a ďalších, ktorí sú ochotní poskytnúť hodnotnú radu.

Dôsledkom z neznalosti sa dá predísť. Preto pôsobíme preventívne bezplatným poradenstvom s dôrazom na posilňovanie spoločenských hodnôt najmä mladých.

DiDa už od roku 1985 odpovedala na viac ako 80 000 otázok.

Kto sa pýta, veľa sa dozvie 🙂

DiDa FILOZOFIA informačného systému prevencie negatívnych vplyvov na deti a mládež:

 • prevencia je lacnejšia ako odstraňovanie následkov
 • pre mladých majú byt informácie bezplatné – mladí nezarábajú
 • aj mladí majú právo na informácie – vytvorme čo najviac možností prístupu k nim
 • dobré informácie prinášajú dobré rozhodnutia mladých
 • neznalosť neospravedlňuje – potom ale bolí
 • mladí spoznávajú len to, čo im život prinesie – ukážme im možnosti
 • dôležité je robiť správne veci správne – ak o nich vieme
 • mladý, ktorý si nájde svoju záujmovú činnosť, nerobí problémy
 • sú veci, ktoré sa nám zdajú banálne, ale mladí ich chápu inak
 • mladí ešte nepoznajú spôsoby ako sa efektívne brániť
 • vy už viete kam a za kým ísť – vedia to aj mladí vo vašej blízkosti?
 • projekt vytvára pocit bezpečia, mladí sa májú na koho obrátiť
 • podpora pozitívneho myslenia mladých a ich talentu
 • prevencia – odpútavanie od negatívnych vplyvov
 • pozitívne návrhy tvoria pozitívne postoje

DiDa SYSTÉM

vznikol na základe požiadaviek detí, mládeže, rodičov a učiteľov. Jeho cieľom je byť zdrojom informácií, ktoré vedia poradiť a pomôcť, a tým predchádzať problémom. Jednotlivé projekty sú v súlade s DiDa filozofiou.

Prevencia je lacnejšia ako odstraňovanie problémov.

Informácie postupne podľa našich možností šírime všetkými dostupnými cestami realizovanými prostredníctvom jednotlivých projektov:

Poradenstvo

 • web noviny INFOŠKY
 • web poradňa (vylepšujeme)
 • telefonická linka (pripravujeme)

Media

Bezplatne rozdávame pohľadnice, nálepky, maľovanky, školské potreby s pozitívnymi motívmi a preventívnou tématikou. Ďalšie mediálne aktivity zameriavame na náš cieľ v rámci ochoty médií byť nápomocní.

Klub

Kontaktné aktivity s deťmi a rodičmi podľa ich požiadaviek a našich možností.

Pripravujeme projekt: Športový kouč

DiDa je

 • každého, kto to myslí s deťmi a mládežou dobre
 • moderná, dynamická, seriózna, múdra
 • otvorená – ponúka priestor pre sebarealizáciu
 • ústretová a najmä Vaša

DiDa chce

 • poskytovať všetky informácie, ktoré môžu prospieť k ochrane a zdravého života cieľovej skupiny
 • šíriť informácie všetkými dostupnými prostriedkami
 • byť jednotný a efektívny informačným systém
 • byť systémom cieľovej skupiny – tak aby si ho tvorili a používali.

DiDa ŠTATISTIKA – z našej histórie od 1985

 • Otázok celkovo: 84 680
 • Zodpovedaných: 84 224
 • Zmazaných (spam): 456
 • Deti (do 10 rokov): 32,4%
 • Mládež (od 11 do 20 rokov): 45,5%
 • Dospelí (od 21 rokov): 22,1%
 • Počte kladených otázok: Ženy 83%
 • Počte kladených otázok: Muži 17%

Štatistika deti SR

Počet žiakov základných škôl a stredných škôl (vrátane špeciálnych) 2020/2021:

692 950

zdroj: https://www.minedu.sk/do-skolskych-lavic-zasadne-692-950-ziakov/

SÚKROMIE

Celý projekt je založený na anonymite a bezplatnej informačnej pomoci.

Užívateľ si vymyslí meno, mail, ako aj všetky poskytnuté dáta a informácie, preto nezhromažďujeme osobné údaje ani ich nežiadame. Naš projekt nemá záujem a ani neukladá ani nezískava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa tzv.: nepoužíva cookies. Za prípadný zber dát poskytovateľom webhostingu alebo softvérovej platformy WordPress zodpovedá jej majiteľ mi nie. Všetky kontá, dáta, otázky aj odpovede si môže užívateľ mazať sám. Komentáre niesu povolené.

Všetky odpovede a informácie majú len informatívny charakter bez akéhokoľvek záväzku a zodpovednosti. Poskytujeme len virtuálne rozhranie bez akejkoľvek zodpovednosti za užívateľov (odpovedateľ, pýtajúci sa, redaktor …). Zodpovednosť za obsah a poskytnuté dáta (aj audiovizuálne) nesie výhradne užívateľ, ktorý ich poskytuje sám a dobrovoľne a súhlasí s ich používaním. Máme právo akékoľvek konto alebo dáta, texty alebo obrázky kedykoľvek zmazať bez uvedenia dôvodu a následkov voči nám. Ak sa užívateľ chce podeliť so skúsenosťami, môže požiadať o zverejnenie časti komunikácie pre ostatných ako modelový príklad, v takom prípade máme právo obsah štylisticky pozmeniť (aj anonymizovať) a uverejniť. Redakčné články sa považujú za fikcie a majú právo ich pridávať, meniť, uverejňovať a mazať iba osoby na to určené.

Používaním dávate súhlas s uvedenými pravidlami, podmienkami a funkčnosťou projektu.
Používajte systém len v súlade s dobrými mravmi a zákonmi. Je tu pre Vás a bezplatne 🙂

… s DiDou je lepšie …