Blog Detail

AKO ZÍSKAŤ ZAMESTNANIE

Len nemajte nijaký strach z klamania: pri uchádzaní o zamestnanie sa pravda zriedka vypláca: Máte možnosť voľby – byť úprimný a potom aj hlúpy? Alebo si trochu pričesať životopis a zabodovať? Také sú pravidlá hry.
Hlavný dôvod väčšiny klamstiev je menej počestný: vlastná výhoda. Na pracovnom trhu vládne šialenstvo. Zamlčovanie, zatajovanie alebo prikrášľovanie je bežnou praxou. Nie bez dôvodu. Pravda sa v mnohých situáciách v zamestnaní a najmä pri hľadaní zamestnania honoruje iba zriedka. Firmy chcú tých najkvalifikovanejších, tých najlepších so šľahačkou v životopise. Kto ju nevie preukázať je, vyradený.
Kto svoj životopis formuloval šikovne a tmavé body svojho životopisu trochu prikrášlil, ten zrejme trochu klamal – ale aj zvýšil šance, aby ho vôbec na predstavovací rozhovor pozvali.
Asi polovica všetkých kandidátov sa v podkladoch vykresľuje príliš pozitívne: Nedôverčivým sa životopis stáva práve vtedy, ak sa v ňom síce uvádza práca v nejakej firme, ale nie je to doložené nijakým hodnotením.
Triky pri uchádzaní o zamestnanie sú zriedka kriminálne, ale často ide o pohybovanie sa na hrane zákonnosti. Ak teda klamete, tak potom iba tak, že sa vám to absolútne nedá dokázať. Lebo ak je profesionálny životopis napísaný s vymyslenými údajmi a prijatie do zamestnanie sa realizovalo práve vďaka uvádzaným klamstvám, môže zamestnávateľ pracovnú zmluvu neskôr napadnúť.
Sú však aj takí uchádzači, ktorí v životopise naozaj uvedú skutočnosť o prerušenom štúdiu a o nedostatočnej praxi. Mnohí sú jednoducho príliš skromní. Často sa dokonca zdráhajú uvádzať vedľajšie zamestnanie ako doterajšiu prax.
Kto má škrupule hovoriť o sebe pekne, nech ide k Armáde spásy. Lebo kariéra v zamestnaní a talent vymýšľať rôzne triky patria zrejme dohromady.
Záleží teda na jazykovej formulácii. To platí najmä pre predstavovací rozhovor, v ktorom treba rátať s kritickými otázkami. K úspešnému klamaniu „je potrebná jazyková zručnosť a schopnosť viacznačného formulovania“, hovorí bádateľka Žaneta Šmídová. Jeden príklad: Budúci šéf sa uchádzačky spytuje, prečo chce z terajšej firmy odísť už po ôsmich mesiacoch. „Nezvládnete tam prácu?“ Tým trafia rovno do čierneho. Ale ona namiesto odpovede kladie protiotázku: „Bola by som sa uchádzala o miesto u vás?“
„Rafinovaná lož a vyhýbavosť – to je ten najelegantnejší spôsob,“ dodáva Šmídová. Ona klamstvá v situácii uchádzania o prácu v zásade neodsudzuje. Zo svojho výskumu vie, že personálni šéfovia sa stávajú nedôverčiví, keď kandidát pripustí nejakú svoju slabosť. Položia si otázku: Prečo to priznáva? Výsledok je zvláštny: „Často človek musí v predstavovacom rozhovore klamať, aby sa ukázala pravda,“ zakončuje Žaneta Šmídová. Pravda, že ide naozaj o dobrého kandidáta.

Problém: Veľká časová medzera medzi ukončením vzdelania a prvým zamestnaním.
Riešenie: V žiadnom prípade nenapísať „od… do… bez miesta“, ale bezpodmienečne nepísať viacero činností, aj keď by to boli len brigády.

Problém: Výpoveď a nezamestnanosť.
Riešenie: Časovú medzeru označte ako „fázu špecializácie na povolania“ alebo „novú orientáciu“. Tip: Nezamestnaní muži môžu tvrdiť, že sa starali o dieťa, aby umožnili partnerke ukončenie štúdia alebo prípravu na povolanie.

Problém: Dlhšie liečenie drogovej závislosti alebo pobyt vo väzení.
Riešenie: V najkritickejšom prípade môžete uviesť, že ste sa starali o niekoho v rodine. Väčšina personálnych šéfov sa zdráha vŕtať v rodinných problémoch uchádzača. Ale pozor: Celá záležitosť musí byť úplne neoveriteľná.

Problém: Vypísané miesto vyžaduje vedomosti, ktoré v skutočnosti nemáte.
Riešenie: Tu by ste nemali riskovať. Ale činnosti, ktoré na predchádzajúcom mieste hrali iba podradnú rolu môžete zdôrazniť. Ak si trúfate do najbližšieho predstavovacieho rozhovoru vylepšiť svoje vedomosti z hospodárskej angličtiny alebo výpočtovej techniky, potom to v životopise uveďte. Ale iba v tom prípade, že sa naozaj pustíte usilovne do práce.

Problém: Prerušili ste štúdium alebo prípravu na povolanie.
Riešenie: Veta „od… do… štúdium x oboru bez ukončenie“ by sa v nijakom prípade nemala objaviť. Napíšte iba dobu štúdia vrátane odboru a doplňovacích kurzov – a zabudnite spomenúť ukončenie.

Problém: V poslednom zamestnaní ste nezískali nijaké mimoriadne vedomosti.
Riešenie: To nemôže byť. Ak ste boli z firmy niekedy aspoň raz na veľtrhu, napíšte, že ste tam firmu reprezentovali.

Psychológovia a vedci zaoberajúci sa komunikáciou si myslia, že by dokázali odhaliť klamárov podľa mimiky, jazyka a gestikulácie:

 • Zvýšený hlas pri lži na rozdiel od hlasu, keď človek hovorí pravdu.
 • Prudké pohyby alebo odpútavacie odchytávanie svojho odevu alebo predmetov.
 • Častejšie prehltávanie ako znak vzrušenia.
 • Strnulé držanie hlavy, skoro žiadne pohyby hlavou.
 • Nesúlad medzi mimikou a hlasom. Napríklad: hlas znie vzrušene, mimika ja strnulá. Alebo naopak: telo je nepokojné, hlas pokojný.
 • Všeobecné opisy namiesto konkrétnych údajov. Prezident Clinton napríklad pri výsluchu povedal „táto žena“ namiesto „slečna Lewinská“.

Sú otázky, na ktoré sa smie klamať alebo na ne neodpovedať:

 1. Ako je to s vašimi úmyslami vydať sa/oženiť sa?
 • Najmä ženy -uchádzačky sa môžu pozitívnou odpoveďou vylúčiť z kola. Aj keď už máte termín svadby určený, smiete na otázku odpovedať záporne.
 1. Čo robí váš muž/vaša žena?
 • Touto otázkou chce budúci zamestnávateľ zistiť, či hrozí kvôli partnerovi sťahovanie.
 1. Aký ste mali doteraz plat?
 • Vymyslenú výšku platu nesmiete spájať s požiadavkou výšky platu na novom mieste.