Blog Detail

Rady pre rodičov – Kuchyňa

» Dlážka by nemala byť šmykľavá.
» Všetky pracovné plochy by myli byť osvetlené.
» Na dlážke udržujte vždy poriadok.
» Okná a dvere by mali byť zasklené tvrdeným nerozbitným sklom.
» Na sporák dajte ochrannú ohrádku.
» Nikdy nenechávajte nádoby s vriacim alebo horúcim jedlom na sporáku bez dozoru.
» Rúčky na panviciach vždy obráťte smerom k zadnej časti sporáka.
» Keď používate eklektické kuchynské spotrebiče, vždy sa riaďte pokynmi výrobcu.
» Na stôl nedávajte obrus. Aj dieťa, ktoré lezie, môže naň dočiahnuť a stiahnuť na seba všetko čo je na stole.
» Zápalky držte na bezpečnom mieste.
» Pri varení nemajte batoľa v tesnej blízkosti. Vyčleňte mu miesto v bezpečnej časti kuchyne, aby ste sa mohli zhovárať.
» Elektrické šnúry majú byť krátke.
» Veci z látky nedržte v blízkosti sporáka, aby nezačali horieť.
» Igelitové tašky skladujte mimo dosahu dieťaťa.
» Vášmu dieťaťu sa môže stať že si zachytí prsty v lietacích dverách, preto ich odstráňte, alebo ich zafixujte v otvorenej polohe.
» Nikdy nenechávajte v miestnosti bez dozoru horúcu žehličku. Vaše dieťa ju môže ľahko strhnúť na seba spolu s doskou.
» Poháre ktoré dieťa používa, by mali byť nerozbitné, aby sa nemohlo stať že odhryzne zúbkami kúsok skla.